info@lighthousems.sk
+421 911 528 179

Recenzia klienta www.zoot.cz

Společnost Lighthouse Media Solutions s. r. o. měla od začátku všechny předpoklady stát se našim digitálním partnerem. Dnes jsem rád, že jsme si vybrali právě LHMS.

Michal Železný

Marketing Manager